Organisatie
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Publicatie soort
Overig
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2013

De bewindslieden van VWS en OCW tekenden op 10 december 2007 het document 'Impuls brede scholen, sport en cultuur', samen met vertegenwoordigers van de VNG, NOC*NSF, de Verenigde Bijzondere scholen (VBS) en de Cultuurformatie. Met deze handtekeningen werd de 'combinatiefunctionaris brede scholen (sport) en cultuur' geboren, voor cultuur de cultuurcoach genaamd. De cultuurcoach werkt in een combinatiefunctie in zowel de sector onderwijs als in de sector cultuur en is in dienst bij één werkgever. Een combinatiefunctie omvat daarmee uit twee soorten werkzaamheden, die binnen- en buitenschools kunnen worden ingezet.
De ambitie was om in 2012 alle Nederlandse gemeenten de mogelijkheid te bieden cultuurcoaches aan te stellen met een totaal volume voor de culturele sector van 150 formatieplaatsen. Hoofddoelstelling was het vergroten van het aantal brede scholen met een cultureel aanbod.
Overigens zijn het de gemeentebesturen die kiezen met welke scholen of culturele instellingen de functie wordt ingevuld, en op welke wijze.