Organisatie
VNG, IPO, BZK
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2012

Met name het laatste halfjaar is vooruitgang geboekt bij het Actieplan bevolkingsdaling. De VNG heeft wel de minister van BZK medegedeeld dat we in de voortgangsrapportage een hoofdstuk missen over de gevolgen van krimp voor de voorzieningen binnen gemeenten op het gebied van welzijn, cultuur en sport.