Organisatie

VNG

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2015

In gemeenten zijn al veel vormen van cliëntondersteuning beschikbaar. Denk daarbij aan ouderenadviseurs, MEE, GGZ steunpunten en maatschappelijk werk. Maar gemeenten zijn ook soms nog zoekende naar de precieze invulling van de functie van cliëntondersteuning, en de positionering ervan ten opzichte van het primaire  toegangsproces in het sociaal domein of ten opzichte van sociale wijkteams.

Hoewel de wettelijke basis in de Wmo ligt, moeten ook mensen die een ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van bijvoorbeeld jeugdhulp of werk en inkomen een beroep kunnen doen op cliëntondersteuning.

Cliëntondersteuning is een onderwerp waar nog veel ontwikkeling op mogelijk is en waarvan in het sociaal domein veel meerwaarde is te verwachten als het lokaal/regionaal goed wordt ingevuld. Dit document wil hiertoe inspireren!