Organisatie
VNG en de Taskforce BID
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2015

Gemeentebesturen zijn eindverantwoordelijk voor de informatiebeveiliging van hun gemeente, bijvoorbeeld rond het gebruik van Suwinet. Wanneer gemeenten krachten bundelen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ligt dat ingewikkelder. Daarvoor is de handreiking Informatieveiligheid en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden verschenen. 

De handreiking is een hulpmiddel bij het inrichten van nieuwe samenwerkingsverbanden of het herinrichten van bestaande.