Organisatie
Ministerie van BZK
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2015

BZK-brochure over de voorgenomen wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het gaat om een brochure op hoofdlijnen: gemeenten krijgen via nieuwsbrieven en de gemeentefondscirculaires nadere informatie.