Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2016

Minister Blok (BZK), staatssecretaris Dijkhoff (VenJ), Rijksheren, het IPO en de VNG hebben tijdens de vergadering van de Landelijke regietafel van 8 september afspraken gemaakt over opvangplekken voor asielzoekers. Door de lagere asielinstroom is de verwachting dat voor 2016 en 2017 voldoende opvangplekken beschikbaar zijn. Dat betekent dat op korte termijn geen extra opvangplekken nodig zijn, bovenop de bestaande opvangcapaciteit en de plekken die nu nog worden gerealiseerd.