Publicatie soort
Overig
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2019

Met ingang van 1 januari 2020 vervangt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) de huidige Ambtenarenwet door een nieuwe Ambtenarenwet: de Ambtenarenwet 2017. De (eenzijdige) aanstelling wordt een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht. Heeft de wijziging in de rechtspositie van ambtenaren gevolgen voor de belastingfuncties?