Organisatie
VNG i.s.m. Stimulansz
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2016

In de loop van 2016 veranderen de Fraudewet en het Boetebesluit. Tot aan de wijziging moeten gemeenten zelf een kader bepalen voor de uitvoering van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

De geactualiseerde handreiking biedt handvatten om te anticiperen op de komende wijzigingen. Deze gelden tot de ingangsdatum van de nieuwe wet en het besluit (beoogd voor 1 januari 2017).

Deze publicatie is een aanvulling op de meer uitgebreide Handreiking Fraudewet.

Zie ook