Organisatie
Samenwerking van landelijke organisaties: Nationale Politie, Openbaar Ministerie, GGZ Nederland, Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering , Jeugdzorg Nederland, Reclassering (3RO), Raad voor de Kinderbescherming, VNG en min van VenJ
Publicatie soort
Factsheet
Jaar van uitgifte
2017

Delen van gegevens binnen het zorg- en veiligheidsdomein leidt nogal eens tot discussie en zelfs tot handelingsverlegenheid. In het handvat ‘Gegevensdeling in het zorg - en veiligheidsdomein’ hebben vertegenwoordigers van ketenpartners, managers Veiligheidshuizen, VNG en VenJ gezamenlijk een eenduidige interpretatie van de geldende wet- en regelgeving opgesteld. Daarnaast beschrijft het handvat de voor elke partner geldende juridische kaders.

Een basisdocument waarmee procesregisseurs in Veiligheidshuizen en professionals uit het zorg - en veiligheidsdomein eenduidig kunnen worden geadviseerd door hun juridisch medewerkers. 

Webtool

Om het juridische handvat, te vertalen naar de alledaagse praktijk, is een webtool ontwikkeld. De webtool geeft richting aan een juridisch verantwoorde omgang met gegevens in het operationele proces: aanmelding, triage, casusoverleg en afschaling.

Zie ook