Organisatie
VNG, IPO, UvW
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2016

Wat is het toekomstbeeld van de archieffunctie? Welke gevolgen hebben keuzes over de inrichting van de e-depotvoorziening voor de taken van de lokale archiefinstelling? Het antwoord op deze en andere vragen staat in de handreiking Toekomstbestendige archiefinstellingen.

De handreiking is ontwikkeld in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale Overheden en beschrijft de invloed van de digitalisering en op de taken en positie van de decentrale archiefinstellingen. Zij schetst de urgentie en de opties om te komen tot een toekomstbestendige positionering van de archiefinstelling.

Bijlage