Organisatie
i.o.v. AIDO (samenwerkingsproject Archiefinnovatie Decentrale Overheden van VNG, IPO en UvW)
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2015

Het Strategisch Informatieoverleg (SIO) kan bijdragen aan het effectief inspelen van decentrale overheden op maatschappelijke en beleidsontwikkelingen. Dit kan door de buitenwereld (burgers en bedrijven) en de binnenwereld (bestuur, interne ambtelijke organisatie) rondom informatiebeleid beter met elkaar te verbinden. De Handreiking Strategisch Informatieoverleg is bedoeld voor het management van onder andere de gemeente of het gemeenschappelijk orgaan dat belast is met strategisch informatiebeleid.

Inrichtingsvarianten
Decentrale overheden hebben beleidsruimte bij de inrichting van het SIO. In de handreiking zijn verschillende varianten daarvoor uitgewerkt, als vertrekpunt voor de inrichting van een SIO dat aansluit bij de eigen situatie.