Organisatie
VNG
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2008

het Ministerie van VROM, de VNG en de VVG (Vereniging van Grondbedrijven) hebben samen een uitvoerige handreiking gemaakt voor het werken met de Grondexploitatiewet 2008.