Organisatie
Ministerie van VWS
Jaar van uitgifte
2012

De per 1 januari 2013 vernieuwde Drank- en Horecawet gaf gemeenten een aantal nieuwe bevoegdheden, die het bijvoorbeeld mogelijk maken om regels op te stellen voor de (paracommerciële) horeca en om alcoholverstrekkers
die keer op keer alcohol verkopen aan jongeren stevig aan te pakken. Een belangrijke taak is het toezicht op naleving van de Drank- en Horecawet. Gemeenten kunnen de wet inzetten om een integraal alcoholbeleid te voeren, gericht op jongeren en het terugdringen van overlast. In deze handreikig van het ministerie van VWS uit 2012 meer over deze mogelijkheden.