Organisatie
Vereniging Nederlandse Gemeente
Jaar van uitgifte
2018

Deze handreiking biedt gemeentelijke informatievoorziening professionals een aanpak voor het aanpassen van de informatievoorziening. Hiervoor levert de handreiking een stappenplan voor een nulmeting van de huidige situatie. Tevens biedt de handreiking een eerste beeld van de toekomstige situatie. Met deze twee onderdelen krijgt de gemeente inzicht in de mate waarin de informatievoorziening al voorbereid is op de komst van de Omgevingswet en waar de gemeente nog aan de slag moet. Op basis hiervan kan de gemeente een veranderaanpak kiezen.