Organisatie

CvA

Publicatie soort

Overig

Volledige publicatie

Jaar van uitgifte

2019

(Versie 6, maart 2019)

In dit naslagwerk worden alle elementen van het FLO-overgangsrecht uitgebreid beschreven. Zowel de formele regels als de praktijk komen aan bod. Hierbij is ruime aandacht voor onder meer de fiscale aspecten van het FLO-overgangsrecht.

De afgelopen jaren zijn er diverse fiscale en andere wetswijzigingen geweest die ertoe leidden dat de in 2005 gemaakte afspraken niet langer konden worden toegepast of veel duurder zouden worden. Dit heeft geleid tot gesprekken over herziening van het FLO-overgangsrecht. Op 29 oktober 2016 (datum Principeakkoord) hebben sociale partners afspraken gemaakt over een herziening van het FLO-overgangsrecht voor Brandweermedewerkers. Brandweermedewerkers die op dat moment al gebruik maakten van het FLO-overgangsrecht, in de keuze gedeeltelijk betaald verlof of volledig onbezoldigd verlof, is afgesproken dat zij het oude recht behouden. 
In deze zesde versie van het naslagwerk over het FLO-overgangsrecht is ten opzichte van de vijfde versie (juni 2013) de komst van het FLO-overgangsrecht 2018 voor het Brandweerpersoneel verwerkt: Per 1 januari 2018 is het FLO-overgangsrecht 2018 in werking getreden. Dit nieuwe FLO-overgangsrecht geldt voor medewerkers die op 29 oktober 2016 actief waren. Voor hen is deze versie van toepassing. Wel staan er nog verwijzingen naar versie vijf in deze aangepaste versie.

Handboek FLO-overgangsrecht 2006

Dit handboek FLO-overgangsrecht is van toepassing voor een ieder die op 29 oktober 2016 inactief was (deze regeling blijft van kracht tot 1 november 2023). Deze groep wordt (voor het gemak) aangeduid met FLO-overgangsrecht 2006. Dit FLO-overgangsrecht 2006 is van toepassing op een steeds beperkter wordende (inactieve) doelgroep.

Handboek FLO-overgangsrecht 2018 / 75% netto garantie

Een handboek FLO-overgangsrecht 2018 (75% netto garantie) zal in de loop van 2019 verschijnen. Tussentijds worden aan werkgevers handreikingen gegeven.