Organisatie
Commissariaat voor de Media
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2009

Gelet op de nieuwe Mediawet heeft de landelijke toezichthouder, het Commissariaat voor de Media, in februari 2009 een Handboek financiële verantwoording publieke lokale mediainstellingen (= lokale omroepen) laten verschijnen. Voor het Commissariaat gaat het er vooral om te kunnen controleren of de lokale omroepen, zoals de Mediawet voorschrijft, redactioneel onafhankelijk zijn en hun programma's niet inhoudelijk laten beïnvloeden door geldgevers, reclame, sponsoring e.d. Daarvoor zijn verantwoordingsmodellen ontwikkeld. Het is nuttig dat gemeenten hiermee rekening houden in de door hen gevraagde verantwoording aan de omroepen.