Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2016

De UCLG-brochure ‘De Global Goals For Sustainable Development: wat lokale overheden moeten weten’, geeft voor ieder van de 17 doelen weer op welke manier het doel van belang is voor gemeenten. De meest relevante subdoelen worden uitgelicht en onderaan wordt weergegeven welke andere internationale agenda’s relevant zijn binnen de thematiek van dat doel.