Organisatie
RIVM
Publicatie soort
Handreiking
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2011

De gezondheid van inwoners van krimpregio’s is minder goed dan de gezondheid van inwoners van de rest van Nederland. Het gezondheidsverschil is in geringe mate te verklaren door verschillen in de bevolkingssamenstelling. Andere mogelijke verklaringen zijn een afnemend zorgvoorzieningenniveau in de krimpregio’s.

2014/2015