Organisatie
VNG magazine, Special Werkgeverschap, blz 20-21, (20 november 2015)
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2015

In april 2013 spraken kabinet, werkgevers en werknemers als onderdeel van het sociaal akkoord met elkaar af dat er tot 2026 125.000 extra banen komen voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Daarvan zou de overheid er 25.000 voor haar rekening nemen. Bij de overheid verloopt het creëren van extra banen aanmerkelijk stroever dan in de private sector. Eind 2015 zouden er 3000 extra banen moeten zijn, maar daarvan is nu nog slechts ongeveer de helft gerealiseerd. Gemeenten moeten dus aan de bak, willen zij hun voorbeeldfunctie voor de markt overeind houden.