Organisatie
Commissariaat voor de Media
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2009

Het Commissariaat voor de Media/CvdM, de landelijke media-toezichthouder, heeft op 11 november 2009 een brief geschreven aan alle colleges van B&W. Hierin geeft het een toelichting op de zorgplicht die de gemeenten naar aanleiding van een wijziging in de Mediawet per 2010 krijgen voor de bekostiging van de lokale publieke media-instelling (= de lokale omroep). Het moet daarbij gaan om een instelling die een zendtijdtoewijzing van het CvdM heeft op basis van een positief advies van de gemeenteraad over het zogeheten programmabeleidbepalend orgaan van de omroep. Het thans in het gemeentefonds voor de lokale omroepen beschikbare bedrag van ? 1,30 per woonruimte is het uitgangspunt voor de bekostiging. Bij een kleiner tekort kan de gemeente minder bijdragen, maar meer bijdragen mag ook. Zie ook het uitgangspuntennotitie CvdM (pdf, okt 2009), de toelichting bij advies gemeenteraad (pdf, 2009) en de VNG ledenbrief 'Omroepfinancieringen en kabelontwikkelingen' van 29 april 2009