Publicatie soort
Factsheet
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2017

Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Initiatief-wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarna heeft de minister van BZK in zijn brief van 20 januari 2017 aan de Tweede Kamer het tijdpad geschetst voor implementatie van de Wnra, waarbij als invoeringsdatum wordt uitgegaan van 1 januari 2020.