Organisatie
VNG
Publicatie soort
Factsheet
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2016

Algemeen overzicht van het toezicht in de Jeugdwet, de Wmo 2015, de Participatiewet en de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen. De factsheet informeert u over de achtergrond, het interbestuurlijk toezicht en de vormgeving van toezicht en handhaving.