Organisatie
VNG
Publicatie soort
Factsheet
Jaar van uitgifte
2015

Een noodwet om ervoor te zorgen dat het COA gebouwen/locaties kan inzetten, is nauwelijks nodig. Zowel de Wet ruimtelijke ordening (Wro) als de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bieden Rijk en provincie krachtige juridische instrumenten om opvang voor asielzoekers (ruimtelijk) mogelijk te maken.

De factsheet geeft een overzicht van de mogelijkheden die Wro en Wabo bieden.