Organisatie
Platform Opnieuw Thuis
Publicatie soort
Factsheet
Jaar van uitgifte
2015

De factsheet schetst een actueel beeld van de asielinstroom en de doorstroom van vergunninghouders naar gemeenten. U vindt in deze factsheet een compact overzicht met de cijfers van de dertig gemeenten met de grootste taakstelling.

In de bijlage 'Overzicht realisaties per provincie' vindt u eerst op totaalniveau voor alle provincies en vervolgens per provincie in hoeverre ze op schema liggen ten opzichte van de (gecorrigeerde) taakstelling.