Organisatie
Mulier instituut
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2017

Het doel van het evaluatieonderzoek naar de lokale invoering van de Brede impuls combinatiefuncties (Bic)1 was het krijgen van inzicht in hoe gemeenten en hun lokale partners de Bic hebben ingevoerd, wat de lokale resultaten zijn van de inzet van buurtsportcoaches2 en welke factoren hierbij een rol spelen. Zo ontstaat een beeld van landelijke invloed van de impuls. Het onderzoek is uitgevoerd in een consortium van het Mulier Instituut en een achttal sportkunde-opleidingen verspreid over Nederland (Bijlage 1.3). Daarmee kon zowel de kennis van de docentonderzoekers van deze opleidingen van het werk van buurtsportcoaches worden aangeboord, als gebruikgemaakt worden van de inzet van studenten voor het interviewen van buurtsportcoaches.