Organisatie
Transitiecommisie Stelselherziening Jeugd o.l.v. Leonard Geluk
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2013

In opdracht van Rijk, VNG en IPO beoordeelt de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) de regionale transitiearrangementen (RTA’s). De RTA’s hebben tot doel continuïteit van zorg en van zorginfrastructuur te realiseren en frictiekosten te beperken. Ze worden door gemeenten in overleg met zorgaanbieders, Bureaus Jeugdzorg (BJZ’s) en de huidige financiers opgesteld. Dit is de eindrapportage van de de Transitiecommissie.

RTA's