Organisatie
VNG e.a.
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2017

Eind september 2015 gaven de regeringsleiders van 193 lidstaten van de Verenigde Naties in New York goedkeuring aan de resolutie “Onze wereld transformeren: de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling”. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals vormen de kern van deze resolutie. 

Vanwege het universele karakter van de doelen gelden ze voor alle lidstaten – ook voor Nederland. De implementatie van de resolutie is op 1 januari 2016 van start gegaan, primair op het niveau van lidstaten. In Nederland wordt naast de inzet van de rijksoverheid door veel partijen actief bijgedragen aan de implementatie: de decentrale overheden, het bedrijfsleven en financiële sector, het maatschappelijk middenveld, de kennisinstellingen en de jongeren. 

Dit is een eerste rapportage over de implementatie.