Organisatie
Raad voor de financiële verhoudingen
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2017

In mei 2015 bracht de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) het discussiestuk ‘Wel Zwitsers, geen geld?’ uit. De aanleiding hiervoor was dat door de bestuurlijke, maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar de balans tussen taken, sturing en de inkomsten van gemeenten verloren is gegaan. Gezien de vele reacties bleek er grote behoefte aan een nadere duiding van de toekomstige verhoudingen tussen Rijksoverheid en gemeenten.