Organisatie
VNG, Driessen HRM
Publicatie soort
Handreiking
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2018

Leidraad voor gemeenten en gelieerde organisaties bij de voorbereiding van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020.

Het draaiboek is beoogt als praktische handleiding voor medewerkers van gemeenten die beroepshalve betrokken zijn bij de voorbereiding en vormgeving van de normalisering van de rechtspositie. Het draaiboek kan dan ook worden gebruikt als basis voor het projectplan-Wnra van de eigen organisatie. 

Behalve een handleiding voor opeenvolgende activiteiten, bevat het draaiboek informatie en aanknopingspunten aan de hand waarvan de verschillende onderwerpen op organisatieniveau verder kunnen worden uitgewerkt. Bij het draaiboek verscheen een Tijdlijn Wnra (pdf).

Hieronder de word-versies:

Bijlage(n)