Organisatie
Planbureau voor de Leefomgeving
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2016

De gevolgen van bodemdaling in veengebieden kunnen de Nederlandse bevolking miljarden kosten. Deze kosten kunnen tot het jaar 2050 oplopen tot € 5,2 miljard. Dat blijkt uit het rapport ‘Dalende bodems, stijgende kosten’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL roept op nu in te grijpen om in de toekomst hoge kosten te voorkomen.

Het voorkómen van schade op de lange termijn door proactief beleid is volgens de onderzoekers effectiever dan reactief beleid, dat gericht is op de korte termijn en het herstel van schade. In bestaande stedelijke gebieden is het de vraag wie deze herstelkosten gaat betalen. Gemeenten, bedrijven en particuliere huiseigenaren zullen zich hier samen over moeten buigen. In landelijk gebied zijn de kosten lager en is de hoofdoorzaak de verlaging van het grondwaterpeil. De herstelkosten komen daarvan vooral terecht bij de waterschappen.