Organisatie
Cultuurformatie, cultuurondersteuner van de Impuls/Combinatiefuncties brede scholen, sport en cultuur
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2010

In oktober 2010 is een discussieversie van de publicatie 'Cultuurcoach, schakel tussen school en culturele instelling' verschenen. Op basis van ingewonnen commentaar is tijdens de derde landelijke Kennisdag over de combinatiefuncties brede scholen, sport en cultuur op 9 december 2010 een definitieve versie verschenen. Er kunnen van 2008 tot en met 2012 in totaal 135 fte culturele combinatiefuncties in ons land komen, nu werken al 130 personen cultuurcoaches.