Organisatie
CAL-XL, VNG
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2011

Op lokaal niveau zijn een groot aantal koplopers en organisaties ongeveer sinds 2002 bezig met het tot stand brengen van een nieuwe relatie tussen kunst en samenleving. Inmiddels is een landelijke ondersteuningsorganisatie ontstaan: CAL-XL. Deze heeft eind 2011, onder andere in samenwerking met de VNG, de handreiking ´Cultuur nieuwe stijl, Praktijkboek community arts en nieuwe cultuurfuncties´ gemaakt.
Deze publicatie geeft een goed beeld van de gang van zaken tot op heden en biedt praktische handvatten voor verdere inbedding en verankering van deze praktijken. De pioniersfase is op dit moment voorbij. Op basis van tien jaar voortschrijdend inzicht zijn er nu een conceptueel raamwerk en een scan ontwikkeld waarmee de opzet en evaluatie van projecten en programma's rationeel kunnen worden onderbouwd. Dit is beleidsmatig van belang ook in de relatie tot de (lokale) politiek. Met de toepassing daarvan kan bovendien een adequate landelijke projectenbank ontstaan.
De 50 grootste gemeenten hebben een present-exemplaar van het praktijkboek ontvangen. Verder te koop als pdf via Cal-XL.