Jaar van uitgifte
2007

Het 'Convenant prestaties budgetsubsidies lokale podia' van 2 april 2007 waarborgt goede afspraken tussen gemeenten en podia. Het bevat zowel kwalitatieve als kwantitatieve afspraken op lokaal niveau. Daarnaast gelden de samen met de VNG vastgestelde bepalingen van cultural governance. Dit staat voor: goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht in de culturele sector.
VNG, april 2007