Organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2017

In deze brief informeert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid u over de voortgang van de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (de Wet banenafspraak) en over een aantal onderwerpen met betrekking tot de Participatiewet.