Organisatie
Ministerie van BZK
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2016

De minister van BZK informeert de Tweede Kamer over het vervolg op de motie van de leden Veldman en Wolbert. In de motie wordt verzocht om in samenspraak met de bestuurlijke koepels VNG en IPO te komen tot een fundamentele herziening van de financiële grondslagen van het Gemeentefonds en het Provinciefonds, gericht op een vereenvoudiging van het systeem, en om daarbij te onderzoeken hoe verschillen in economische groei tussen de diverse regio’s in Nederland kunnen worden gefaciliteerd.