Organisatie
Mulier Instituut
Jaar van uitgifte
2017

In dit bijlagenrapport staan de resultaten van het kwalitatieve onderzoek naar buurtsportcoaches (2017) beschreven voor zeven typen buurtsportcoaches. De uitvoerders van de Brede impuls combinatiefuncties, de buurtsportcoaches, staan hier centraal. Zij geven op invulling aan het gemeentelijke beleid en vertalen doelstellingen naar activiteiten voor einddoelgroepen. Het kwalitatieve onderzoek in dit bijlagenrapport maakt onderdeel uit van het evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie en opbrengsten van de Brede impuls combinatiefuncties dat het Mulier Instituut en de Sportkunde-opleidingen in 2016 en 2017 met subsidie van het ministerie van VWS hebben uitgevoerd. De resultaten van het volledige onderzoek, inclusief een meta-analyse van de beschrijvingen in dit bijlagenrapport, zijn te vinden in het evaluatierapport.