Organisatie
King in opdracht VNG
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2012

Gemeentelijke diensten worden in toenemende mate digitaal aangeboden. Dat stelt eisen aan de informatiehuishouding van de gemeente. In opdracht van de VNG heeft KING in samenwerking met gemeenten de Baseline Informatiehuishouding Gemeenten ontwikkeld. Het is een handreiking voor gemeenten om grip en sturing te krijgen op het informatiebeheer.

Onderdelen van de Baseline
De handreiking bestaat uit een managementsamenvatting: