Organisatie
IPO, UvW en VNG
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2016

In het project Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO) werken IPO, UvW en VNG samen aan het vergroten van bestuurlijk draagvlak voor duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie. Door AIDO is in de afgelopen jaren intensief gewerkt om archiefinnovatie te stimuleren. Nu is het tijd voor duurzame verankering van archiefinnovatie binnen bestuur en organisatie. Dit verslag gaat in op:

  • Het doel en de aanpak van de archiefinnovatie - Wat is AIDO en waarom is het project opgestart?
  • Waar staan we - Wat hebben we in de afgelopen jaren bereikt?
  • Vervolgstappen - Wat is er de komende jaren nodig om het doel te bereiken?