Organisatie
Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO)
Publicatie soort
Handreiking
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2015

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen heeft de VNG een lijst met activiteiten van gemeenten opgesteld. De SVLO heeft een inschatting gemaakt van de gevolgen van de wet voor die activiteiten, gelet op de behoefte aan nadere handvatten. De gemeente blijft dus verantwoordelijk voor de beoordeling van de eigen, concrete activiteiten. Per genoemde activiteit is bekeken onder welke voorwaarden er wel/niet sprake is van een onderneming en of er, indien er sprake is van een onderneming, sprake kan zijn van een objectvrijstelling. Het betreft een niet-limitatieve en dynamische lijst.