Organisatie
VNG en KING (Ondersteuningsprogramma Transitiearrangementen Jeugd)
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2013

In deze tweede voortgangsrapportage beschrijft het Ondersteuningsprogramma ransitiearrangementen Jeugd van de VNG de ervaringen in de jeugdzorgregio’s met:

  • Het maken van de regionale transitiearrangementen (RTA),
  • De knelpunten die daarbij optraden
  •  Hoe regio’s verder kunnen gaan met de transitie jeugdzorg.

Ook doet het OJ een aantal aanbevelingen. Deze rapportage dateert van 31 oktober 2013. De eerste rapportage kwam uit op 18 september 2013.

RTA's