Organisatie
VNG, KING, Ondersteuningsteam Transitiearangementen (OTS)
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2013

Alle jeugdzorgregio’s moeten uiterlijk 31 oktober hun regionaal transitiearrangement indienen. Begin september 2013 heeft het Ondersteuningsteam Transitiearrangementen Jeugd (OTJ) in opdracht van de VNG een uitvraag gedaan bij alle 41 jeugdzorgregio’s over de stand van zaken rond het regionaal transitiearrangement (RTA).  Via deze voortgangsrapportage krijgt u een goed beeld van voortgang, knelpunten en aandachtspunten van dit proces.

Zie ook

RTA's