Vereniging van Limburgse Gemeenten


Limburgse Bestuurdersdag 2019 en jaarvergadering VLG


Op 20 november is de gemeente Eijsden-Margraten gastgemeente voor de Limburgse Bestuurdersdag 2019.

Voor deze dag worden alle Limburgse bestuurders van gemeenten, provincie en waterschappen uitgenodigd. Tijdens het ochtendgedeelte vindt de jaarvergadering van de VLG plaats waarna in de middag diverse excursies in de gemeente worden georganiseerd. Voor het volledige programma en inschrijving wordt later dit jaar een site opengesteld.


De afdeling Limburg van de VNG (Vereniging van Limburgse Gemeenten) is opgericht op 19 februari 1923. Alle Limburgse gemeenten zijn lid van de VLG.

De vereniging heeft in 2017 besloten om meer maatwerk te gaan leveren en wil haar activiteiten beperken tot:

  1. De organisatie van de Limburgse Bestuurdersdag (incl. initiatieven zoals het project “Toekomst Lokale Democratie”. Zie www.lokaledemocratielimburg.nl );
  2. Het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten, als over de Omgevingswet;
  3. De lobby voor invulling van de vacature bij de VNG of richting het Rijk, zoals bijvoorbeeld het verzoek voor toepassing van de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen voor de door wateroverlast getroffen gebieden in 2016.

Secretariaat

Sam Spoelstra, ambtelijk secretaris
Tel: 043 - 350 49 45
Fax: 043 - 350 40 10