Mechanisme

UitwisselingsMechanisme voor gemeenten (UM)

Project

Gerelateerde thema's

Het UitwisselingsMechanisme (UM) voor gemeenten is een betrouwbare en veilige voorziening waarmee elke gemeente gegevens kan uitwisselen met behoud van de eigen systemen. Het delen van gegevens is namelijk niet altijd eenvoudig, doordat systemen of standaarden niet op elkaar zijn afgestemd. Met UM is uitwisselen van gegevens toch mogelijk, ongeacht de software die gemeenten gebruiken. Dit verbetert de dienstverlening van gemeenten aan inwoners. VNG draagt bij aan de (door)ontwikkeling van UM.

Doel

Met UM ontwikkelt VNG samen met gemeenten een voorziening waarmee elke gemeente snel en op een betrouwbare manier gegevens kan uitwisselen met andere gemeenten, ketenorganisaties en landelijke stelsels en voorzieningen. UM wordt als eerste ontwikkeld voor het uitwisselen van gegevens in het werkdomein en voor aansluiting op VUM (Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens). Daarna volgt mogelijk doorontwikkeling van UM in het werkdomein en voor andere domeinen. De functionaliteiten van UM worden per bouwsteen opgeleverd, zodat deze los van elkaar herbruikt kunnen worden in andere voorzieningen voor uitwisseling van gegevens.  

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Project- of uitvoeringspartner(s): gemeenten 

Hoe werkt UM?

UM is een open source technische infrastructuur die elektronische gegevensuitwisseling mogelijk maakt. Gemeenten kunnen via UM gegevens uitwisselen met elkaar, met ketenorganisaties (zoals het UWV) en met landelijke stelsels en voorzieningen (zoals VUM) op een generieke manier. UM fungeert daarbij als een ‘wereldstekker’ en vertaalt gegevens op het moment van uitwisselen naar de afgesproken standaard. Zo kan elke gemeente makkelijker en sneller aansluiten op landelijke ketens voor gegevensuitwisseling zonder de eigen systemen hiervoor direct te moeten aanpassen.

UM maakt voor de uitwisseling van gegevens gebruik van bestaande en nog te ontwikkelen afspraken, richtlijnen, standaarden, conventies en voorzieningen. Meer informatie is te vinden op GitLab.

Toepassing UM binnen het werkdomein op VUM

Het uitwisselen van gegevens tussen bemiddelaars in het werkdomein is van groot belang voor succesvolle matches tussen werkgevers en werkzoekenden. In de praktijk blijkt de uitwisseling van gegevens lastig en tijdrovend door de diversiteit aan systemen en terminologie. VNG, UWV en het ministerie van SZW zijn daarom samen het programma Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM) gestart.

VUM heeft als doel een landelijke uitwisselingsvoorziening voor klantprofielen en vacatures in te richten waar gemeenten, UWV en marktpartijen op aan kunnen sluiten. Zo kunnen gemeenten de profielen van uitkeringsgerechtigden beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt en zijn vacatures makkelijker te raadplegen. Deze uitwisseling verbetert de werkzoekendendienstverlening van gemeenten. Nog niet elke gemeente kan aansluiten op de landelijke voorziening VUM, omdat de eigen IT-infrastructuur nog niet geschikt is. UM maakt aansluiten wel mogelijk met UMw. Dit staat voor Uitwisselingsmechanisme werk en is alleen bruikbaar voor VUM.

Bekijk de video voor een verdere uitleg over hoe en wanneer UMw de aansluiting op VUM mogelijk maakt voor gemeenten.

Planning UMw - VUM

UMw is per april 2023 beschikbaar  om de uitwisseling van (profiel- en vacature)gegevens via VUM mogelijk te maken. Gemeenten kunnen dan UMw inzetten als zij niet rechtstreeks kunnen aansluiten op VUM. In lijn met Common Ground kunnen gemeenten en leveranciers zelfstandig aan de slag met UMw om op VUM aan te sluiten.

Hoe zorgt UM in de praktijk nu voor aansluiting op VUM? Dat hangt af van de huidige werkwijze bij de gemeente. In de video* hieronder worden vier aansluitscenario’s geschetst.

 

* Aansluiten op VUM wordt op termijn verplicht, maar nog niet in 2023 zoals in de video wordt benoemd. Verder is het ook mogelijk om aan te sluiten op VUM via een regionaal VUM-portaal.