Chip

Monitor Doelgerichte Digitalisering

Project

De Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD) geeft inzicht in het gebruik van landelijke voorzieningen van een gemeente. Op basis daarvan geeft de MDD tips en adviezen hoe gemeenten hun digitale ambities verder kunnen realiseren. In de samenvatting krijgen gemeenten direct een beeld van hoe zij scoren. Op de achterliggende pagina’s wordt de expliciete score weergegeven met uitleg over thema en score. 

Doel van dit project

De Monitor Doelgerichte Digitalisering geeft gemeenten inzicht in de status van hun digitalisering en geeft tips en adviezen hoe zij hun digitale ambities kunnen realiseren.

Beschrijving

De monitor bestaat uit: 

  • De samenvatting. In één oogopslag is te zien hoe de gemeente ervoor staat. De status van de gemeente wordt getoond per onderwerp. 
  • Het gebruik van landelijke en collectieve voorzieningen door de gemeente. Hier wordt gemeld of de gemeente is aangesloten op een landelijke voorziening. Deze landelijke voorzieningen zijn ontwikkeld omdat ze nuttig kunnen zijn voor de digitale dienstverlening van alle overheidsorganisaties, dus ook voor gemeenten. 

Naast de MDD is dezelfde informatie ook te vinden op het dashboard Landelijke voorzieningen op het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente. Waarstaatjegemeente is een open platform en voor iedereen toegankelijk. 

Meer weten?

De MDD en het dashboard zijn beide te vinden op het voor iedereen toegankelijke dataplatform Waarstaatjegemeente.  

Meer weten over dit project? Neem contact op met Waarstaatjegemeente via waarstaatjegemeente@vng.nl