Zendmast

GT Mobiele Communicatie 3

Project

GT Mobiele Communicatie 3 is de gezamenlijke opvolger van gezamenlijke aanbestedingen Gemeentelijke Telecommunicatie 1 en 2. Deze twee aanbestedingen zijn volledig in beheer genomen bij het Servicecentrum Gemeenten.

Doel van dit project

GT Mobiele Communicatie wil voor gemeenten in Nederland mobiele telecommunicatiediensten van de beste kwaliteit tegen de beste prijs realiseren.

Beschrijving

GT Mobiele Communicatie 3 voorziet in mobiele telefoonabonnementen voor gemeenten, waarbij het streven is om door gezamenlijk aan te besteden een zo hoog mogelijke kwaliteit te verkrijgen voor een zo goed mogelijke prijs. 

Het contract zal worden beheerd door het Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie.  

Gunning

De Raamovereenkomst GT Mobiele Communicatie 3 is gegund aan T-Mobile en Vodafone en is op 1 mei 2022 in werking getreden. Zij kent een looptijd van vier jaar. Onder de Raamovereenkomst sluiten de deelnemers nadere overeenkomsten af.

Planning

  • 4 december 2020: publicatie verwervingsstrategie 
  • 3 december 2021: publicatie aanbestedingsbestek (op CTM) 
  • 1 april 2022: Gunningsbeslissing 
  • 1 mei 2022: ingangsdatum ROK
  • Mei 2022: Regiobijeenkomsten (zie agenda)

Algemene Functionele Beschrijving

Een nieuw AFB wordt ook altijd aangekondigd in de nieuwsbrief GT. De eerste AFB is op 22 februari 2021 gepubliceerd, de tweede AFB op 2 april 2021. De derde AFB is gepubliceerd op 28 mei 2021 en de vierde en tevens laatste AFB op 31 augustus 2021. 

Beheer

De lopende contracten GT Mobiele Communicatie 1 en 2 zijn in beheer bij het Servicecentrum Gemeenten.

Meer weten?

Meer weten? Vragen over GT Mobiele Communicatie 3? Neem contact op met Tom van der Kruys, Selling consultant, tom.vanderkruys@vng.nl, 06- 145 59 445.