Programma Wet banenafspraak

Gemeenten hebben afgesproken de komende tien jaar extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Hiermee voeren ze de Wet banenafspraak uit. Het gaat om in totaal ruim 5000 banen. De VNG heeft de opdracht om alle gemeenten in Nederland te stimuleren de uitvoering van de banenafspraak op te pakken.

Projectleider banenafspraak is er voor u

Monique Veldhoven is als VNG projectleider aan de slag om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Wet Banenafspraak. Zij zoekt gemeenten op en organiseert bijeenkomsten waarbij kennisdeling en het stimuleren van samenwerking op de agenda staan.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Monique Veldhoven is bereikbaar via:

Forum

Gemeenten kunnen bij de uitvoering van de Wet banenafspraak van elkaar leren en kennis uitwisselen. Dit is onder meer mogelijk via het Forum Werkgevers gemeenten.