Kernteam

Leden van het landelijk kernteam vertegenwoordigen relevante organisaties voor het programma en hebben expertise op operationeel en/of tactisch niveau. Het kernteam bewaakt de aansluiting van de eigen organisaties op de gezamenlijke aanpak in de regio’s en agendeert knelpunten en best practices uit de regio’s. Het stimuleert en ondersteunt regio’s met kennis in het uitvoeren van het eigen actieplan. Zij leveren ook inspanning bij het aanjagen en aanspreken van partners die een taak en verantwoordelijkheid hebben in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze komen 6x per jaar bij elkaar.