Wie is wie

Centraal binnen de aanpak van het programma Geweld hoort nergens thuis staat het slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling. Rondom slachtoffers zijn elke dag meer dan 1 miljoen professionals uit het sociale en veiligheidsdomein actief om huiselijk geweld en kindermishandeling in beeld te brengen, te stoppen en duurzaam op te lossen.

In cirkels daarom heen zijn een aantal groepen actief, die ieder vanuit hun eigen professionaliteit, perspectief en betrokkenheid een bijdrage leveren aan het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de eerste plaats zijn dat de opdrachtgevers van het programma, de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor rechtsbescherming (JenV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij besloten in april 2018 om een meer jaren programma te presenteren onder de titel Geweld hoort nergens thuis.

Mevrouw Annemarie Penn-Te-Strake, burgemeester van Maastricht is ambassadeur van het programma Geweld hoort nergens thuis. Meer hierover leest u in een interview met mevrouw Penn in de nieuwsbrief Regioburgemeesters.

Om de aanpak te ondersteunen en te zorgen voor borging en resultaat zijn er rondom de cirkel van opdrachtgevers, ook een stuurgroep, kernteam, leerkringen, 30 regionale projectleiders en een programmateam betrokken. Een bijzondere rol is weggelegd voor ervaringsdeskundigen uit het sociale en veiligheidsdomein. Zij weten als geen ander knelpunten te benoemen en oplossingsrichtingen te wijzen.