Voortgang

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) maakt elk half jaar een voortgangsrapportage die inzicht biedt in de realisatie van de ambities van het nationale programma en de 28 regionale plannen van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Naast de voortgangsrapportage wordt er vanaf 2019 ook gewerkt met een impactmonitor, die meerjarige de effecten van alle inspanningen zal monitoren. De impactmonitor blijft ook na afloop van de tijd van het programma GHNT van kracht. Meer over de impactmonitor lees je HIER.