Toolbox Q2/2019

Toolbox GHNT: Door de bomen het bos blijven zien (Q2/2019)

Eén van de opdrachten van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is om regionaal projectleiders, contactpersonen centrumgemeenten en andere direct bij het programma betrokkenen, overzicht en inzicht te bieden. Binnen het domein Zorg & Veiligheid lopen veel projecten en initiatieven en de tweede toolbox GHNT helpt om door de bomen het bos te blijven zien.

De toolbox is te vinden op het interactieve platform GHNT, dat een besloten onderdeel is van de website van het programma GHNT. Dit platform is alleen toegankelijk voor regionaal projectleiders, contactpersonen centrumgemeenten en een aantal direct functioneel betrokkenen. Zij hebben toegang tot het platform via een account met persoonlijk wachtwoord. Net als de eerste toolbox, die in februari van dit jaar werd gepubliceerd, is deze toolbox te vinden op de homepage van het platform in de linker kolom van het menu. Het platform is niet alleen de plek voor de toolbox, maar is ook de plek voor nieuwsberichten en het is een hulpmiddel om interactief met elkaar te communiceren. Je kunt chatten, peilingen doen, onderling vragen stellen en documenten met elkaar delen.

De toolbox Q2/2019 GHNT besteedt aandacht aan de tweede voortgangsrapportage van het programma, het vervolg van de publiekscampagne ‘ikvermoedhuiselijkgeweld’, waarbij nu de focus ligt op ouderenmishandeling in relatie tot financieel misbruik. Maar er zijn ook regionale praktijkvoorbeelden, zoals intensief casemanagement in Groningen, de week van de meldcode in Twente, de Hackaton tegen kindermishandeling die dit voorjaar in vier verschillende regio’s is gehouden en handvatten bij ouderenmishandeling. We kijken alvast vooruit naar de inhoud en planning van de derde voortgangsrapportage GHNT.

De eerste opzet (zilveren versie) van de bouwstenen voor een Multidisciplinaire aanpak (MDA++) is opgenomen in deze toolbox. Niet alleen daar werken we multidisciplinair, ook op andere terreinen. Zo vind je een overzicht, dat de samenhang van het programma GHNT toont met andere programma’s binnen het domein Zorg & Veiligheid. Er zijn hulpmiddelen om te werken aan Veiligheid Voorop, zoals de ontwikkelagenda en het uitvoeringsplan. En vanuit het Trimbos Instituut delen we een infographic over het Buitenhuis project voor kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Tenslotte is er aandacht voor de start van de regionale route 2021, die op 17 juni plaats vond tijdens de Dag van Zorg & Veiligheid. De animatie die toen werd getoond, is ook regionaal in te zetten als instrument om te laten zien dat we met elkaar op reis zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder in beeld te krijgen en uiteindelijk duurzaam te stoppen. In het najaar van 2019 zal het programma GHNT een derde toolbox uitbrengen. Ook de eerste toolbox is nog actueel en zeker de moeite om nog eens door te kijken, met name de contactlijsten zijn handig om elkaar te vinden en worden elke maand geactualiseerd.